Ръководство

Ръководство на Националната търговко-банкова гимназия

Емилия Иванова
Директор

Люба Станева
Заместник-директор

Бойка Генкова
Заместник-директор

Калина Гергова
Заместник-директор

Нейчо Попов
Заместник-директор