• Начало
  • Обучение и резултати
  • Училищни и типови планове 2023/2024
Училищни и типови планове 2023/2024

Училищни планове за VIII клас

 Специалност Банково дело

Специалност Застрахователно и осигурително дело

Специалност Оперативно счетоводство

Специалност Бизнес администрация

Специалност Икономическа информатика

Специалност Електронна търговия

Училищни планове за IX клас

Специалност Банково дело

Специалност Застрахователно и осигурително дело

Специалност Оперативно счетоводство

Специалност Бизнес администрация

Специалност Икономическа информатика

Специалност Електронна търговия

Училищни планове за X клас

Специалност Банково дело

Специалност Застрахователно и осигурително дело

Специалност Оперативно счетоводство

Специалност Бизнес администрация

Специалност Икономическа информатика

Специалност Електронна търговия

Училищни планове за XI клас

Специалност Банково дело

Специалност Застрахователно и осигурително дело

Специалност Оперативно счетоводство

Специалност Бизнес администрация

Специалност Икономическа информатика

Специалност Електронна търговия

Училищни планове за XII клас

Специалност Банково дело

Специалност Застрахователно и осигурително дело

Специалност Оперативно счетоводство

Специалност Бизнес администрация

Специалност Икономическа информатика

Специалност Електронна търговия

Типови планове по специалности

Типов план - Банково дело с интензивно изучаване на чужд език (Английски, Немски, Френски)

Типов план - Електронна търговия с интензивно изучаване на Английски и Руски език

Типов план - Оперативно счетоводство с интензивно изучаване на Руски език

Типов план - Бизнес администрация с интензивно изучаване на Испански език

Типов план - Икономическа информатика с интензивно изучаване на Английски език

Типов план - Застрахователно и осигурително дело с интензивно изучаване на Немски език