Швейцария 2013

На 15. и 16.05.2013 г. в гр. Делемонт/Делсберг, Швейцария се проведе Двадесетият юбилеен панаир на учебните фирми, организиран от Швейцарската централа на тренировъчните предприятия. Представителният отбор на НТБГ - УТФ "Тандем джуниър" OOД и УТФ "Био Кенди" ООД, бе отличен с наградата "Най-успешен изложител" между представителите на повече от седем страни.

В приветственото слово за откриването на  Панаира председателят на Световната мрежа на учебните фирми Europen – PEN INTERNATIONAL - г-н Скот Митчел, подчерта специалното място на България като изключително важен и ценен партньор и неизменен носител на призове вече 11-та година.

Мотивацията на учениците от НТБГ, тяхната компетентност и отлична професионална подготовка бяха оценени от всички посетители, както и от официалните гости на Панаира, Министъра на икономиката и социалното сътрудничество на Швейцария, председателя на Държавната комисия за социално партньорство SECO и много други.

Снимки към страницата