XVI панаир 2015

На 25.02.2015 г. Националната търговско-банкова гимназия, гр. София, тържествено отбеляза 102-та годишнина от своето създаване.

По повод юбилея учениците и учителите от гимназията за шестнадесета поредна година демонстрираха своя висок професионализъм, креативност и умения за работа в екип по време на училищния панаир на учебно-тренировъчните фирми, банки и други формирования по проекта "Интегративно практическо обучение". Форумът се състоя в зала 5 на Интер Експо Център, гр. София.

На него представиха своята дейност 18 учебни банки, 28 учебни фирми и 8 учебни формирования. Участваха над 800 гимназисти от Х до ХІІ клас.

Те демонстрираха придобитите професионални и общообразователни знания и умения не само по време на панаирния ден, а и при изработването на фирмени каталози и тарифи, при изготвянето и представянето на мултимедийни презентации на български и на чужд език, при оформянето на рекламни материали, визия на фирмените щандове и др. дейности, свързани с подготовката за представянето им.

Работата на ученическите екипи бе оценявана както от учители от НТБГ, така и от преподаватели и студенти от УНСС и представители на фирми и институции - партньори на гимназията.

Специални гости на панаира, посветен на 102-та годишнина от създаването на НТБГ, бяха г-н Цветан Симеонов - председател на БТПП, г-жа Магдалена Станулова - главен експерт в МОН, г-жа Мая Павлова - старши експерт професионално образование в РИО София-град, Проф. д-р Огнян Симеонов - първи заместник-ректор  и заместник-ректор по обучението в ОКС "Бакалавър" на УНСС, преподаватели и студенти от УНСС, представители на Карол АД и много други партньори на гимназията.

По повод празника на гимназията , в края на панаирния ден бяха връчени отборни награди на отличилите се ученически екипи и индивидуални награди на най-изявените гимназисти. 

Към класирането