Пловдив 2013

XVI МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР НА ТРЕНИРОВЪЧНИТЕ ФИРМИ "МЛАД ПРЕДПРИЕМАЧ"

От 17 до 19 април 2013 година в град Пловдив се проведе ХVІ международен панаир на учебно-тренировъчните предприятия от веригата на световната организация PEN INTERNACIONAL.

Отборите на Националната търговско-банкова гимназия отново се отличиха със своя висок професионализъм. Те впечатлиха участниците, гостите и журито на панаира и заслужено спечелиха много награди:

  1. Комплексно представяне на тренировъчно предприятие – УТФ "ФолклорЪ" ООД – първо място;
  2. Най-добра обслужваща банка – УТБ "Перпера" АД – първо място;
  3. Най-добра обслужваща банка – "Глобал Профит Банк" АД – второ място;
  4. Най-добър екип и професионално обслужване на клиенти – УТФ "Монд дю Шокола" ООД – първо място;
  5. Награда "Брандико" на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за защита на търговска марка – "Роял Инвестмънт Банк" АД – първо място и УТФ "Перфеккт" ООД – трето място;
  6. Награда за отговорен бизнес на Български форум на бизнес лидерите – УТФ "ФолклорЪ" ООД – второ място;
  7. Награда на фирма "МИЕЛ" за най-добра туристическа оферта – Учебна фирма "Монд дю Шокола" ООД – първо място;
  8. Награда на МКБ ЮНИОНБАНК – УТБ "Роял Инвестмънт Банк" АД и УТБ "Омега Къммършъл Банк" АД;
  9. Награда "Бизнес лидери" на Варненски свободен университет – учениците от "Глобал Профит Банк" АД: Теодор Манасиевски, Георги Пешев, Силвестър Кръстев, Антон Тотков, Асен Войнов;
  10. Специална награда на Варненския свободен университет – първо място – УТБ "Перпера" АД и УТФ "Монд дю Шокола" ООД.

Снимки към страницата