• Начало
  • Събития
  • Национално състезание по Икономикс 2018
Национално състезание по Икономикс 2018

На 20.02.18 г. в зала "Тържествена" на УНСС се състоя официалното връчване на сертификати за признаване на резултат "Отличен 6,00" от приемен изпит на учениците от икономическите училища в България, взели участие в Националното състезание по Икономикс за средношколци на 10.02.18 г. 34 от класираните са от Националната търговско-банкова гимназия. На церемонията присъстваха: проф. д.ик.н. Стати Статев - ректор на Университета, доц. д-р Миланка Славова - зам.-ректор по обучението в ОКС "Бакалавър" и продължаващо обучение и председател на Асоциацията на икономическите училища в България, проф. д-р Даниела Фесчиян - зам.-председател на Асоциацията, доц. д-р Лилия Йотова - декан на Общоикономическия факултет, г-жа Емилия Иванова - член на Координационния съвет на Асоциацията и директор на НТБГ. Победителите бяха поздравени от проф. д.ик.н. Стати Статев за отличното си представяне. Той изрази увереност, че през следващите години ще продължават да постигат успехи и като студенти на УНСС.

Снимки към страницата