• Начало
  • Обучение и резултати
  • Критерии за оценяване 2022/2023
Критерии за оценяване 2022/2023

Методическо обединение "Професионално образование":

Специалност "Банково дело"

Специалност "Бизнес администрация"

Специалност "Електронна търговия"

Специалност "Застрахователно и осигурително дело"

Специалност "Икономическа информатика"

Специалност "Оперативно счетоводство"

Методическо обединение "Математика, информационни технологии и природни науки":

Към критериите

Методическо обединение "Български език и литература и чужди езици":

Български език и литература

Чужди езици

Методическо обединение "Обществени науки и гражданско образование, физическо възпитание и спорт, изобразително изкуство и музика":

Към критериите