• Начало
  • Обучение и резултати
  • Критерии за оценяване 2017/2018
Критерии за оценяване 2017/2018

Методическо обединение "Професионално образование" (за учениците от 8. клас през 2017/2018):

Специалност "Банково дело"

Специалност "Бизнес администрация"

Специалност "Електронна търговия"

Специалност "Застрахователно и осигурително дело"

Специалност "Икономическа информатика"

Специалност "Оперативно счетоводство"

Методическо обединение "Икономически дисциплини" за учениците от 10.-12. клас през 2017/2018:

Специалност "Банково дело"

Специалност "Бизнес администрация"

Специалност "Електронна търговия"

Специалност "Застрахователно и осигурително дело"

Специалност "Икономическа информатика"

Специалност "Митническа и данъчна адмистрация"

Специалност "Оперативно счетоводство"

Специалност "Търговия"

Специалност "Търговия с френски"

Методическо обединение "Природни науки":

Към критериите

Методическо обединение "Български език и литература и чужди езици":

Български език и литература

Чужди езици

Методическо обединение "Обществени науки и гражданско образование и физическо възпитание и спорт":

Към критериите