Концерт НТБГ 2012

На 15.06.2012 г. в Тържествената зала на Военна академия „Г.С.Раковски”, гр. София се проведе годишен концерт на учениците от НТБГ.

Организираното мероприятие е представителна изява на клуб „Продуцентска къща”, „Модерен театър”, „ Народни танци”, „История” и „Историята и празниците на моя род и моето училище” към проект BG 051 РО 001 - 4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора”. Проектът се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейски социален фонд на Европейския съюз.

В концерта се включиха и ученици от клуб „ Млади таланти”, както и самодейци извън проект „УСПЕХ”. Броят на участниците надвишаваше 170, подкрепяни от многобройна публика - над 700 ученици, преподаватели, родители и гости.