Свободни места 2022/2023
15.02.2023 г.

Протокол за подреждане по бал към 15.02.2023 г.

Информация за свободни места за ученици към 07.02.2023 г.

Протокол за подреждане по бал към 06.12.2022 г.

Информация за свободни места за ученици към 28.11.2022 г.

Класиране за заемане на свободни места за ученици към 25.10.2022 г.

Класиране за заемане на свободни места за ученици към 21.10.2022 г.

Информация за свободни места за ученици към 20.10.2022 г.

Информация за свободни места за ученици към 18.10.2022 г.

Информация за свободни места за ученици към 10.10.2022 г.

Информация за свободни места за ученици към 30.09.2022 г.

Класиране за заемане на свободни места за ученици към 29.09.2022 г.

Класиране за заемане на свободни места за ученици към 27.09.2022 г.

Информация за свободни места за ученици към 21.09.2022 г.

Информация за свободни места за ученици към 19.09.2022 г.

Прототол за класиране за заемане на свободно място в Х „а“ клас, специалност „Банково дело“ с интензивно изучаване на АЕ

Към 25.08.2022 г. Национална търговско-банкова гимназия обявява едно свободно място в Х „а“ клас, специалност „Банково дело“ с интензивно изучаване на английски език за 2022/2023 учебна година.

Кандидатите за заемане на свободното място трябва да представят в канцеларията на гимназията
от 26. август до 2. септември 2022 г. от 8:30 до 12:30 ч. или на електронен адрес [email protected] следните документи:

 • Заявление свободен текст
 • Ксерокопие от ученическа книжка за завършен IX клас
 • Ксерокопие от ученическа книжка за успешно завършен VIII клас

Учениците ще бъдат класирани по успехa от IX клас за 2021/2022 учебна година, а ако той е равен и по успеха от VIII клас за 2020/2021 г.

Класирането ще бъде обявено на 07.09.2022 г. до 17:30 ч. в сайта на гимназията.

Класираният ученик трябва да се яви в канцеларията на НТБГ на 08.09.2022 г. от 8:30 до 12:30 ч. При неявяване, за записване ще бъде поканен следващия по успех кандидат.

Приетият ученик трябва да положи приравнителни изпити по учебния план на специалността „Банково дело“ в НТБГ.

 

Протокол за заемане на свободни места за ученици от 02.08.2022

Към 21.07.2022 г. Нaционалната търговско-банкова гимназия обявява 1 място в ХI „a” клас, специалност „Банково дело“ с интензивно изучаване на английски език.

Кандидатите за заемане на свободното място трябва да представят в канцеларията на гимназията от 25. юли 2022 г. до 01. август 2022 г. от 8:30 до 12:30 ч. или на електронен адрес [email protected] следните документи:

 1. Заявление свободен текст;
 2. Ксерокопие от ученическа книжка за завършен 10. клас;
 3. Ксерокопие от удостоверение  за завършен първи гимназиален етап.

Кандидатите ще бъдат класирани по годишния успех от учебната 2021/2022 година.

Класирането ще бъде обявено на 02.08.2022 г. в сайта на гимназията.

За записване класираният ученик трябва да представи в срок до 12:30 ч. на 05.08.2022 г. оригиналите на:

 1. Ученическа книжка за завършен 10. клас;
 2. Удостоверение за завършен първи гимназиален етап.

Ако класираният ученик не се яви в този срок, за записване ще бъде поканен следващият по успех кандидат.

Приетият ученик трябва да положи приравнителни изпити по учебния план на специалността „Банково дело“ в НТБГ.

 

Протокол за заемане на свободни места за ученици от 09.05.2022

Към 27.04.2022 г. Националната търговско-банкова гимназия обявява следните свободни места за ученици:

 • 1 място в Х „б“ клас, специалност „Банково дело“ с интензивно изучаване на немски език;
 • 1 място в Х „в“ клас, специалност „Банково дело“ с интензивно изучаване на френски език.

Кандидатите за заемане на свободното място трябва да представят в канцеларията на гимназията
от 29. април 2022 г. до 5. май 2022 г. от 8.30 ч. до 17.00 ч. или на електронен адрес [email protected] следните документи:

 1. Заявление свободен текст;
 2. Ксерокопие от ученическа книжка за завършен 9. клас;
 3. Ксерокопие от ученическа книжка за успешно завършен първи учебен срок на 10. клас.

Кандидатите ще бъдат класирани по успехa от първия учебен срок на X клас 2021-2022 учебна година, а ако той е равен и по успеха от IX клас за учебната 2020-2021 г.

Класирането ще бъде обявено на 09.05.2022 г. до 17.30 ч. в сайта на гимназията. Класираните ученици трябва да представят в срок до 12.30 ч. на 10.04.2022 г. за записване оригиналите на:

 1.  Ученическа книжка за завършен 9. клас;
 2. Ученическа книжка за успешно завършен първи учебен срок на 10. клас.

Ако класираните ученици не се явят в този срок, за записване ще бъдат поканени следващите по успех кандидати.

Приетите ученици трябва да положат приравнителни изпити по учебния план на специалността
„Банково дело“ в НТБГ.

Обратно към всички новини