Свободни места 2022
17.06.2022 г.

Протокол за заемане на свободни места за ученици от 09.05.2022


Към 27.04.2022 г. Националната търговско-банкова гимназия обявява следните свободни места за ученици:

  • 1 място в Х „б“ клас, специалност „Банково дело“ с интензивно изучаване на немски език;
  • 1 място в Х „в“ клас, специалност „Банково дело“ с интензивно изучаване на френски език.

Кандидатите за заемане на свободното място трябва да представят в канцеларията на гимназията
от 29. април 2022 г. до 5. май 2022 г. от 8.30 ч. до 17.00 ч. или на електронен адрес [email protected]v.bg следните документи:

  1. Заявление свободен текст;
  2. Ксерокопие от ученическа книжка за завършен 9. клас;
  3. Ксерокопие от ученическа книжка за успешно завършен първи учебен срок на 10. клас.

Кандидатите ще бъдат класирани по успехa от първия учебен срок на X клас 2021-2022 учебна година, а ако той е равен и по успеха от IX клас за учебната 2020-2021 г.

Класирането ще бъде обявено на 09.05.2022 г. до 17.30 ч. в сайта на гимназията. Класираните ученици трябва да представят в срок до 12.30 ч. на 10.04.2022 г. за записване оригиналите на:

  1.  Ученическа книжка за завършен 9. клас;
  2. Ученическа книжка за успешно завършен първи учебен срок на 10. клас.

Ако класираните ученици не се явят в този срок, за записване ще бъдат поканени следващите по успех кандидати.

Приетите ученици трябва да положат приравнителни изпити по учебния план на специалността
„Банково дело“ в НТБГ.

Обратно към всички новини