Производствена практика
18.11.2022 г.

На 08.11.2022 г. стартира Производствената практика за учениците от 12. клас от професия Финансист, професионално направление Финанси, банково и застрахователно дело, специалност Банково дело.

За втора поредна година Националната търговско-банкова гимназия и „Юробанк България“ АД  си подават ръка за провеждане на Производствената практика за учениците от 10., 11. и 12. клас – общо 263 ученици, специалност Банково дело.

„Юробанк България“ АД осигурява възможност за придобиване на професионални знания, умения и компетентности. Благодарение на подкрепата на екипа от експерти се осигурява непосредствена връзка между професионално образование и реален бизнес – основа за бъдещо професионално развитие.

Обратно към всички новини