Състезание по екология
25.06.2018 г.

На 25.06.2018 г. с учениците от 9. клас се проведе състезание по екология на тема “Зелената планета“. Участниците даваха отговор на казуси по определени екологични проблеми - урбанизация, опазване на въздуха, биоразнообразие, енергия, транспорт, околна среда и здраве, вода, промишленост, туризъм и консуматорско общество.

Гости на състезанието бяха г-жа Емилия Иванова – директор на НТБГ, г-н Нейчо Попов – заместник-директор, Люба Станева, Калина Гергова – заместник-директори, Диляна Добрева - училищен психолог и учителите по биология. 

 Жури на състезанието бяха ученици от 10 „б“ клас - Кристияна, Стефани и Анна- Мария, а водещи – Елеонора и Яна от 10 „а“ клас.

Първото място заеха учениците от 9 „и“ клас, които спечелиха публиката и журито с оригинална презентация и креативно екипно представяне. Грамота получиха и учениците от 9 „а“ клас за най-интересна анкета и анализ на екологичен проблем, 9 „в“ и „к“ – за талантливо изработен модел и иновативна презентация, 9 „б“ и „г“ – за най-голямо приложение на научната информация в учебния процес, 9 „е“, „з“, „д“ и „ж“ – за отлична ролева симулация, екипна работа и творчески подход при решаване на казус. 

Обратно към всички новини

Снимки от новината