Новини и съобщения

Стаж в БНБ

11.07.2018 г.

В периода 25.06. – 06.07. 2018 г., за поредна година 20 ученици от НТБГ взеха участие в ежегодната стажантска програма, организирана от Българската народна банка. Младежите от 11. клас, специалност "Банково дело", бяха разпределени в дирекция "Главно счетоводство" и в управление "Фискални услуги". В рамките на пет дни те се запознаха с основ...

Прочети повече

Прием в НТБГ 2018/2019

29.06.2018 г.

Утвърден държавен план-прием на Националната търговско-банкова гимназия за 2018/2019 учебна година График за приемане на ученици в осми клас в НТБГ за учебната 2018/2019 година Списък на специалностите за учебната 208/2019: Банково дело с интензивно изучаване на чужд език (Английски, Немски, Френски, Руски) Електронна търговия с интензивно из...

Прочети повече

За приетите ученици

29.06.2018 г.

Необходими документи за записване на ученици, приети в Националната търговско-банкова гимназия: 1. Заявление до директора (образец на НТБГ); 2. Оригинал на свидетелство за основно образование;  3. Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар;  4. Личен формуляр на ученик от НТБГ (образец на НТБГ); 5. Ориги...

Прочети повече
1 2 3 4 5 ... 178