Прием в УНСС
06.04.2013 г.

УНСС - Кандидат-студентски прием

Университетът за национално и световно стопанство е най-голямото висше икономическо училище в страната и в Югоизточна Европа. Той води началото си от Свободния университет за политически и стопански науки и поставя началото на висшето икономическо образование в гр. София.

Този факт исторически го обвързва с НТБГ, която като наследник на Мъжката търговска гимназия, открита на 01.09.1912 г., поставя началото на средното икономическо образование в столицата.

Един век по-късно те не спират да извайват най-добрите кадри в сферата на финансите, търговията и банковото дело. Всяка година голям процент от завършилите ни ученици продължават обучението си в УНСС, силно мотивирани от отличния му преподавателски състав, съвременната му образователна политика и модерната материална база. И абитуриентите от випуск 2013 няма да изменят на тази традиция.

Информация за кандидат-студентите в образователно-квалификационна степен "бакалавър" за учебната 2013/2014 година в Университета за национално и световно стопанство: http://priem.unwe.bg

Обратно към всички съобщения